0 (232) 328 27 40-41-42 mali@asbaski.com - ozgur@asbaski.com
10000 SOKAK NO:10 35620 – AOSB ÇİĞLİ / İZMİR

Sosyal Sorumluluk Projesi

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasının yanı sıra, tüm faaliyetlerde insan sağlığı ve çevrenin korunması, iş güvenliği ve mal emniyetinin sağlanması, çalışanların, müşteri ve tedarikçilerin sosyal haklarının korunmasını As Baskı Sosyal Sorumluluk Politikası olarak kabul eder.

Bu politikanın uygulanması için kurulan As Baskı Yönetim Sistemi aşağıdaki konulara önem verir:

  • Yasal yükümlülüklere tam uyum sağlanır. Bu doğrultuda hiçbir kadroda çocuk işçi çalıştırılmaz.
  • Tüm çalışanlara dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin eşit davranılır.
  • Tüm çalışanlara sosyal hak ve sorumlulukları verilen iç ve dış eğitimlerle bildirilir.
  • Çalışanların Sağlık, Güvenlik, Çevre bilincini ve yetkinliklerini arttırmak için iç ve dış eğitimler düzenlenir.
  • Tüm faaliyetlerde insan sağlığının korunması ve iş kazalarının önlenmesi esas alınır.
  • Tasarımdan, ürün kullanımına ve atık bertarafına kadar her aşamada havayı, suyu ve toprağı kirletmemek amaçlanır.
  • Ürün sorumluluğu ilkesi doğrultusunda müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin Sağlık, Güvenlik, Çevre bilinci geliştirilmeye çalışılır.
  • Çalışanların ve tesisin emniyeti, ürün ve üretim makinalarının zarar görmemesi, işletmenin ve müşterilerin ticari ve fikri bilgilerinin korunması doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınır.
  • Sağlık, güvenlik, çevre gibi konularda çalışanların katılımı teşvik edilir.